1. Dữ liệu thu thập khách hàng
- Chi tiết thông tin thu thập bao gồm tên, email, số điện thoại và giao hàng, địa chỉ thanh toán
- Thông tin đăng nhập và tài khoản, bao gồm tên, mật khẩu và ID người dùng
- Chi tiết cá nhân bao gồm giới tính, quê quán, ngày sinh và lịch sử mua hàng
- Thông tin thanh toán hoặc thẻ tín dụng
- Hình ảnh và video mà bạn đăng lên website, ứng dụng của chúng tôi
- Dữ liệu về các đặc điểm thể chất, bao gồm cân nặng, chiều cao và số đo cơ thể (cỡ giày, cỡ quần áo)
- Dữ liệu hoạt động thể dục do bạn cung cấp hoặc được tạo thông qua Trang web hoặc Ứng dụng của chúng tôi (thời gian, thời lượng, khoảng cách, vị trí, lượng calo, tốc độ / sải chân); hoặc sở thích cá nhân

2. Vì sao chúng tôi thu thập dữ liệu
- Việc thu thập thông tin khách hàng là cần thiết để nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, tối ưu hóa trải nhiệm khách hàng

- Chúng tôi thu thập dữ liệu khách hàng khi nào: Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân của bạn khi bạn cung cấp thông tin ở các mục điền thông tin cần có

3. Cơ sở pháp lý
- Để xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi dựa trên một số cơ sở pháp lý nhất định, tùy thuộc vào cách bạn tương tác với Trang web và Ứng dụng của chúng tôi.
- Khi bạn mua các sản phẩm từ Trivela.vn và Ứng dụng của chúng tôi, chúng tôi cần dữ liệu cá nhân của bạn để thực hiện các chức năng của chúng tôi với bạn. Ví dụ: chúng tôi cần thanh toán của bạn và chi tiết liên hệ để giao hàng cho bạn.
- Khi bạn sử dụng Ứng dụng, Web của chúng tôi, chúng tôi dựa vào việc để lại thông tin của bạn để xử lý và cho các mục đích thực hiện hợp đồng của chúng tôi với bạn (ví dụ: đối với mua hàng trong Ứng dụng, Web).

4. Chia sẻ dữ liệu cá nhân của Bạn
- Trivela chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các tổ chức thuộc Trivela cho các mục đích phát triển sản phẩm, dịch vụ
- Cho bất kỳ bên thứ ba nào khác mà bạn đã đồng ý.
- Các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba xử lý dữ liệu cá nhân thay mặt Trivela, chẳng hạn như để xử lý thẻ tín dụng và thanh toán, vận chuyển và giao hàng, lưu trữ, quản lý và phục vụ dữ liệu của chúng tôi, phân phối email, nghiên cứu và phân tích, quản lý quảng cáo thương hiệu và sản phẩm cũng như quản lý một số dịch vụ và các tính năng. Khi sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, chúng tôi yêu cầu họ thực hiện các biện pháp tổ chức và kỹ thuật thích hợp để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn.

5. Thay đổi chính sách bảo mật
Chính sách bảo mật của chúng tôi có thể có thể được điều chỉnh và thay đổi cho phù hợp với thực tế hoạt động của website. Những thay đổi này sẽ được cập nhật tới người dùng trên website:
trivela.vn.

Mọi chi tiết phản hôi liên hệ email: [email protected]